Habituering av försökskycklingar

Kycklingarna i exjobbet ska vänjas vid människor så att själva inlärningen av testproceduren går snabbare. Idag hoppade fyra värphönskycklingar upp och satte sig på mina knän när jag var hos dem, annars brukar de trängas ihop i mina händer där jag håller i lite pellets. Djungelhönskycklingarna är mer rädda för mig, en av dem kom fram och tittade på mig på 30 cm avstånd som närmast idag. 

RSS 2.0