Ridning i Hågadalen

Nu är Smockan på bete, öster om Knivsta. Hon har inte mottagits väl av de andra hästarna men jag hoppas det går över snart. Hon är snäll och inte ett dugg pushig utan de är de andra som inte vant sig vid henne än. Tre eller fyra veckor blir det i alla fall semeter för oss båda från ridning.

Forts: Näringsbehov hos föl

 
Äntligen publicerad!

Mitt kandidatarbete: Näringsbehov hos föl

 
Det var en jobbig vår men jag lärde mig väldigt mycket om ämnet, skrivprocessen och hur man redovisar. Betyget är klart men publiceringen på Epsilon dröjer pga semestertider. Gjorde lite print screens för att visa lite av det ändå tillsammans med sammanfattning och slutsats.
 
I jämförelsen mellan näringsvärden i stomjölk med ersättningarna och mellanmjölk ska värdena i de två sistnämnda vara inom max två standardavvikelser (siffran efter plus-minustecknet) för att anses vara lik. Man kan tex se i tabell 7 att energiinnehållet i mellanmjölk är inom en SD neråt medan Equilav har mer än två SD över värdet i stomjölk.
 
Tyckte det var en spännande upptäckt att mellanmjölk fungerar fint att ge till moderlösa föl, teoretiskt sett i alla fall. Tyvärr var det det näst dyraste alternativet efter Equilacs ersättning.

RSS 2.0